Ringtest

Parasitologi
Ringtest i parasitologi er det eneste nationale redskab til kvalitetssikring af husdyrparasitter og et godt redskab til at få testet pålideligheden af parasit-diagnostikken i klinikken eller på laboratoriet, og opnå højeste diagnostikkvalitet i hverdagen. Indenfor parasitologi tilbyder vi deltagelse i ringtest på hesteparasitter og drøvtyggerparasitter (får-, gede- og kvægparasitter). Ringtesten er et tilbud til dyrlæge, dyreklinikker, dyrehospitaler og diagnostiske laboratorier m.fl. som beskæftiger sig med hhv. diagnostik af heste- eller drøvtyggerparasitter. 

Læs mere om ringtest i hesteparasitter her.

Læs mere om ringtest i drøvtyggerparasitter her.  

Bakteriologi
Ringtest i mastitisbakterier er det eneste nationale redskab til fortløbende kvalitetssikring af mastitisdiagnostikken i praksislaboratoriet. Ringtesten giver deltagerene mulighed for at kvalitetssikre deres egen mikrobiologiske diagnostik, og at sammenlige sig med det danske præstationsniveau. Ringtesten er et tilbud til dyrlæger, laboranter og veterinærsygeplejersker beskæftiget med mikrobiologisk laboratoriearbejde i kvægpraksis.

Læs mere om ringtest i mastitisbakterier her.

 

https://diagnostik.dtu.dk/ydelser/ringtest
10 MAJ 2021