Kurser og uddannelse

Vi formidler viden om diagnostik både internt på DTU og eksternt til kunder og øvrige interessenter gennem afholdelse af fagkurser.

Fagkurser & efteruddannelse 
Vi tilbyder kurser via diagnostikkens kendskab til dyresygdomme på diverse dyrearter, patologi, flow af biologiske prøver ind til laboratoriet, analysemetoder samt kvalitetssikring. Målgruppen er dyrlæger, dyrlægestuderende, veterinærsygeplejersker, laboranter og privatpersoner (jægere) samt DTU studerende.


Specialeprojekter
Har du en opgaveidé med diagnostiske analyser som omdrejningspunkt, så fører vi dig sikkert igennem dit projekt. Vi er specialister indenfor bakteriologi, parasitologi, serologi og histopatologi. Find kontaktpersoner og se idéer til projekter her.

https://diagnostik.dtu.dk/ydelser/kurser-og-uddannelse
10 MAJ 2021