Kontakt laboratoriet

Åbningstider mellem Jul og Nytår 2019

Laboratoriet holder generelt lukket for modtagelse og analyse af prøver mellem jul og nytår.

Hvis man ønsker at indsende prøver som modtages på laboratoriet efter fredag d. 13. december 2019, som skal besvares inden d. 24. december 2019 skal laboratoriet kontaktes for nærmere aftale herom.

Laboratoriet er i fuld aktivitet igen fra torsdag d. 2. januar 2020.

Har du brug for at kontakte Center for Diagnostik DTU i forbindelse med diagnostik med henblik på rådgivning eller aftaler vedrørende indsendelser opnås den hurtigste og mest direkte kontakt ved at benytte nedenstående direkte nummer.

Center for Diagnostik DTU, Lyngby - tlf. 35 88 62 50

Telefontid: alle hverdage kl. 8.30 - 15.00 

Ovenstående telefon er bemandet i åbningstiden, og der kan omstilles til relevante rådgivere. 

Når det drejer sig om henvendelser vedrørende konkrete laboratoriesvar, kan man også benytte oplysninger om den sagsansvarlige på laboratoriesvaret. Her er anført navn, telefonnummer og e-mail. Hvis den sagsansvarlige ikke træffes straks anbefales ovenstående telefonnumre.

Det veterinære beredskab 

Det veterinære beredskab er overgået til Dansk Veterinær Konsortium. Visse serologiske undersøgelser for anmeldepligtige husdyrsygdomme udføres dog fortsat ved DTU Veterinærinstituttet.

Henvendelser vedrørende det veterinære beredskab i forbindelse med mistanker skal rettes til Dansk Veterinær Konsortium, tlf. 35332760 (KU SUND) eller 32688600 (SSI).

 

Én indgang til laboratoriet

https://diagnostik.dtu.dk/ydelser/kontakt-diagnostikken
22 FEBRUAR 2020