Udtagning af prøver

Herunder finder du information om hvordan prøver bør udtages, når de skal sendes til analyse på laboratoriet, herunder information om, hvilke prøver der modtages til specifikke undersøgelser som bakteriologi, histologi, serologi etc. 

 

 

Guides og vejledninger

Én indgang til laboratoriet

https://diagnostik.dtu.dk/ydelser/diagnostiske-analyser/udtagning-af-proever
23 SEPTEMBER 2020