Sygdomme efter dyreart

I listen nedenfor kan du søge på sygdomme efter dyreart. Under hver dyreart er angivet de sygdomme, som vi undersøger for. Hvis sygdommen ikke figurerer, udelukker det ikke, at vi kan undersøge for den givne sygdom - kontakt i så fald laboratoriet.

En liste over alle anmeldepligtige husdyrsygdomme kan ses på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Prøver og undersøgelser vedr. sygdomme i fisk, krebsdyr og to-skallede bløddyr - se DTU Aqua's enhed for Fisk og Skaldyrssygdomme

Én indgang til laboratoriet

https://diagnostik.dtu.dk/ydelser/diagnostiske-analyser/sygdomsoversigt/sygdomme-efter-dyreart
23 JANUAR 2021