Sygdomsoversigt

I sygdomsoversigten får du beskrivelse af de sygdomme, som vi undersøger for. Hvis sygdommen ikke figurerer i listen, udelukker det ikke, at der undersøges for den givne sygdom, kontakt i så fald laboratoriet.

Du kan søge i sygdomsoversigten enten efter navn, eller efter dyreart.
Vælg i oversigten til højre. 

En liste over alle anmeldepligtige husdyrsygdomme kan ses på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Søg efter sygdomme

https://diagnostik.dtu.dk/ydelser/diagnostiske-analyser/sygdomsoversigt
23 SEPTEMBER 2020