Serologi

Serologiske undersøgelser af serum og andre vævsvæsker fra husdyr benyttes hovedsagelig til påvisning af antistoffer overfor sygdomsfremkaldende mikroorganismer, dannet som følge af infektion eller vaccination.

Det materiale, der primært benyttes til serologiske undersøgelser hos dyr er ustabiliserede blodprøver, men ved visse undersøgelsesmetoder kan der også benyttes f.eks. stabiliserede blodprøver, kødsaft, mælk, pleuravæske og spyt.

Der findes mange forskellige serologiske teknikker, men stort set alle bygger på de specifikke reaktioner der sker imellem et antigen og det eller de antistoffer, der er rettet imod det på gældende antigen.

Serologiske metoder vil oftest have en meget høj specificitet, hvilket medfører at en positiv reaktion med stor sikkerhed vil indikere tilstedeværelsen af antistoffer eller antigen, hvis der er tale om antigenpåvisning.

Ud over nedenstående analyser samarbejder vi med laboratorier i Europa om undersøgelser vedr. f.eks. Neospora, Toxoplasma og tuberkulose mm. Du er velkommen til at kontakte laboratoriet, og vi vil hjælpe med videreformidling af prøver.

 

Center for Diagnostik DTU benytter følgende serologiske metoder:

Metode Forkortelse
 Agglutination Agg 
 Agar gel immunodiffusion  AGID
 Komplementbinding test  CF 
 Enzyme-Linked Immunosorbent Assay  ELISA 
 HæmagglutinationsInhibitions test  HI 
 Immuno Peroxidase Test  IPT 
 Mikro Agglutinations Test  MAT 
 Multiplex-analyse -
 Rose Bengal Test  RBT 
 Serum Agglutinations Test  SAT 
 Serum Neutralisations Test   SNT

ANALYSER PR. DYREART: 


Svin:

 • Actinobacillus pleuropneumoniae (Multiplex-analyse), serotype 1 (krydsreaktion med Ap9 og Ap11)

 • Actinobacillus pleuropneumoniae (Multiplex-analyse), serotype 2    

 • Actinobacillus pleuropneumoniae (Multiplex-analyse), serotype 5

 • Actinobacillus pleuropneumoniae (Multiplex-analyse), serotype 6 (krydsreaktion med Ap3 og Ap8)

 • Actinobacillus pleuropneumoniae (Multiplex-analyse), serotype 7 (krydsreaktion med Ap4)    

 • Actinobacillus pleuropneumoniae (Multiplex-analyse), serotype 10    

 • Actinobacillus pleuropneumoniae (Multiplex-analyse), serotype 12    

 • Aujeszky's sygdom (ELISA)

 • Aujeszky's sygdom (NT)

 • Brucella spp. (Agg)

 • Brucella spp. (CF)

 • Brucella spp. (ELISA)

 • Brucella spp. (Rose Bengal)

 • Chlamydia (ELISA)

 • Encephalomyocarditis virus (IPT)    

 • Influenza (ELISA)    

 • Leptospirose (MAT), pr. serotype

 • Mund- og klovesyge (NSP-test)

 • Mycoplasma hyopneumoniae (ELISA)

 • Porcin Epidemisk Diarré (ELISA)

 • Porcint Circo Virus type 2 (ELISA)

 • Porcint Enterovirus (IPT) pr. type

 • Porcint Parvo Virus (ELISA)

 • Porcin respiratorisk coronavirus, PRCV (ELISA)

 • Porcint Reproduktions- og Respirations Syndrom, PRRS, Type 1 & 2 (Blokerings-ELISA), typebestemmelse

 • Porcint Reproduktions- og Respirations Syndrom, PRRS, Type 1 & 2 (IDEXX ELISA), ikke typebestemmelse

 • Porcint Reproduktions- og Respirations Syndrom, PRRS, Type 1 & 2 (IPT), typebestemmelse

 • Porcint Reproduktions- og Respirations Syndrom, Multiplex-analyse, PRRS Type 1 & 2, typebestemmelse

 • Salmonella, serogruppe B og C (Multiplex-analyse), typebestemmelse

 • Svinepest, afrikansk (ELISA)

 • Svinepest, klassisk (ELISA)

 • Svinepest, klassisk (VN)

 • Swine Vesicular Disease (ELISA)

 • Swine Vesicular Disease (PCR)

 • Swine Vesicular Disease (VN)

 • Transmissible Gastro Enteritis, TGE (differentialtest) (ELISA)

 • Vesikulær stomatitis (VN)

 • Vomiting and wasting disease, HEV (IPT)

  Drøvtyggere:

  • Blue tongue (ELISA)

  • Border Disease (VN)

  • Bovin herpes mammilitis (VN)

  • Bovin leukose BLV (ELISA)

  • Bovin Virus Diarré, BVD (ELISA)

  • Bovin Virus Diarré, BVD (VN)

  • Brucella spp. (Agg)

  • Brucella spp. (CF)

  • Brucella spp. (ELISA)

  • Brucella spp. (Rose Bengal)

  • Brucella ovis (CF)

  • Chlamydia (Chlamydophila abortus) (ELISA)

  • Infektiøs Bovin Rhinotracheitis, IBR (ELISA)

  • Infektiøs Bovin Rhinotracheitis, IBR (VN)

  • Leptospirose (MAT), pr. serotype

  • Maedi Visna/CAE (ELISA)

  • Mycoplasma bovis (ELISA)

  • Mund- og klovesyge (NSP-test)

  • Mund- og klovesyge (ELISA) pr. type

  • Mund- og klovesyge (VN) pr. type

  • Paratuberkulose (ELISA), blod, mælk

  • Q-feber (ELISA), blod

  • Q-feber (ELISA), mælk

  • Q-feber (LSI ELISA), blod, mælk

  • Salmonella Dublin (ELISA)

  • Schmallenbergvirus, SBV (ELISA)

  • Schmallenbergvirus, SBV (VN)

  • Salmonella Mix-ELISA (ELISA)

  • Vesikulær stomatitis (VN)

  Fjerkræ og fugle:

  • Aviær influenza (ELISA)

  • Infektiøs Laryngotracheitis, ILT (ELISA)

  • Influenza, H 5 (HI)

  • Influenza, H 7 (HI)

  • Mycoplasma gallisepticum (Agg)

  • Mycoplasma meleagridis (Agg)

  • Newcastle Disease, PMV-1 (HI, ELISA) 

  • Paramyxovirus, PMV-3/kalkuner (HI)        

  • Salmonella Pullorum/Gallinarum (Agg)

  • Salmonella, ikke typespecifik (ELISA) (kun høns)

  Heste:

  • African horse sickness (ELISA)

  • Dourine, ondartet beskelersyge (CF)

  • Equin infektiøs anæmi (AGID)

  • Leptospirose (MAT), pr. serotype

  • Snive (CF)

  • Vesikulær stomatitis (VN)

  Hund, kat:

  • Leptospirose (MAT), kun hund

  • Rabies (VN)

  https://diagnostik.dtu.dk/ydelser/diagnostiske-analyser/metoder/serologi
  29 MARTS 2020