Analysemetoder

Hos Center for Diagnostik DTU anvender vi følgende analysemetoder i vores laboratoriediagnostik

Genteknologiske metoder

Vi benytter i stigende grad genteknologiske metoder til påvisning af infektiøser agens. Det drejer sig f.eks. om: 

Histologi inkl. in situ påvisningsmetoder

Histopatologisk undersøgelse af organer og kadavere er et klassisk bredt redskab i diagnostisk arbejde til karakterisering, vurdering og validering af sygdom. 

Serologiske analysemetoder 

Serologiske undersøgelser af serum og andre vævsvæsker fra husdyr benyttes hovedsagelig til påvisning af antistoffer overfor sygdomsfremkaldende mikroorganismer, dannet som følge af infektion eller vaccination.  

Siden 2017 har vi anvendt serologiske multiplexanalyser til test af serumprøver fra svin i forbindelse med diagnostik og overvågning. 

 

 

Én indgang til laboratoriet

https://diagnostik.dtu.dk/ydelser/diagnostiske-analyser/metoder
23 SEPTEMBER 2020