Laboratoriesvar

Svar på diagnostiske analyser
Center for Diagnostik DTU sender svar på analyser og undersøgelser primært i elektronisk form (e-mail) eller som papirsvar mod gebyr. Ønskes laboratoriesvar tilsendt som almindelig brevforsendelse, vil faktura blive pålagt et gebyr for porto- og forsendelsesomkostninger på 45,00 kr. Læs mere om tilmelding til at modtage laboratoriesvar pr. e-mail her. 

Online adgang til laboratoriesystemet
Med online adgang til vores laboratoriesystem har du mulighed for at finde oplysninger om såvel igangværende som afsluttede sager via en log-in beskyttet side på internettet. For igangværende sager er det muligt at se resultaterne, efterhånden som undersøgelserne bliver godkendt af laboratoriet. For alle sager er det desuden muligt at hente laboratoriesvar og fakturaer i PDF-format. Læs mere om adgang til laboratoriesystemet her. 

 

 

 

Åbn ESTER

Én indgang til laboratoriet

https://diagnostik.dtu.dk/ydelser/diagnostiske-analyser/laboratoriesvar
23 SEPTEMBER 2020