Kvalitetssikring

Center for Diagnostik DTU's laboratorier arbejder efter kvalitetssikrede principper og er akkrediteret til at udføre analyse for blandt andet de anmeldepligtige sygdomme.

Et vedvarende højt fagligt niveau er med til at sikre en høj kvalitet på centrets analyseresultater. Det er vigtigt for os, at bevare troværdigheden i vores arbejdet, og analysearbejdet er derfor under løbende intern og ekstern kontrol.

Ved anvendelse af et akkrediteret laboratorium sikrer du dig, at der er ekstern kontrol med kvaliteten af den ydelse, du betaler for.

Akkreditering
Center for Diagnostik DTU's prøvningslaboratorier er akkrediteret og bedømt af DANAK efter DS/EN ISO/IEC17025, der er betegnelsen for generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence.

Akkrediteringen er din sikkerhed for, at analyser og resultater som minimum frembringes efter gældende standard.

Fleksibel akkreditering
Centret har fleksibelt akkrediteringsområde med hensyn til prøvningsparametre og prøvningsmetode.

Sådan fungerer det i praksis
En akkrediteringsperiode løber over 5 år, og består af et fornyelsesbesøg og to tilsynsbesøg. Ved hvert besøg gennemgås ledelsessystemet af DANAK og de tekniske procedurer af 2-3 tekniske assessorer. De tekniske assessorer er specialister på hvert deres område og er ansat i andre virksomheder end DANAK og DTU. Ud fra akkrediteringsbesøget vurderes om de faglige og tekniske kompetencer, kundehåndtering, klage- og afvigelsesbehandling er i orden. Når det vurderes i orden kan laboratorie-analyserne besvares med:

Danak

Center for Diagnostik DTU (tidligere DTU Veterinærinstituttet) har været akkrediteret til prøvning siden år 1999.

Referencelaboratorium
At arbejde kvalitetssikret er en del at Center for Diagnostik DTU's målsætning som nationalt referencelaboratorium.

Fødevarestyrelsens hjemmeside, kan du se, hvilke sygdomme DTU Veterinærinstituttet er nationalt referencelaboratorium for:

Nyttige Links

Metodelisten for akkreditering 536
Certifikat for akkreditering 536 (DK)
Certifikat for akkreditering 536 (UK)

(opdaterede certifikater er på vej)

 

Akkrediteringsorganer
DANAK
EA
ILAC

Kontakt

Christina Andersen
Kvalitetschef
DTU Sundhedsteknologi
35 88 62 79
https://diagnostik.dtu.dk/ydelser/diagnostiske-analyser/kvalitetssikring
23 SEPTEMBER 2020