Importtilladelser

Importtilladelserne er ændret og betingelserne for brug er i den forbindelse blevet skærpet i lyset af den stigende trussel for indførelse af listebelagte sygdomme og den deraf følgende strengere regulering fra nationale og internationale veterinære myndigheder.

Importtilladelserne ligger af samme årsag ikke mere frit tilgængeligt på hjemmesiden. Hvis du eller din praksis jævnligt skal bruge en sådan importtilladelse bør du søge om en sådan særskilt fra Fødevarestyrelsen.

Centrets importtilladelse kan kun undtagelsesvis benyttes. Anmodning om brug af denne kan ske ved henvendelse til laboratoriet.

OBS: Center for Diagnostik DTU's importtilladelser er under fornyelse pt.

https://diagnostik.dtu.dk/ydelser/diagnostiske-analyser/indsendelsesblanketter/importtilladelser
2 JUNI 2020