Indsendelse af prøver

Når der indsendes prøver til undersøgelse hos Center for Diagnostik DTU, er det vigtigt at følge disse retningslinjer:

  • Hurtigt og nedkølet
  • Hvilke kadavere og vævsprøver modtages? OBS: Inden indsendelse skal laboratoriet kontaktes for afklaring af om materialet kan modtages.
  • Forsvarlig emballering

 

Hurtigt og nedkølet

Indsendelse bør altid ske på hurtigste måde, gerne nedkølet (specielt om sommeren). Organer bør indpakkes i hver sin pose, som først derefter pakkes med rigeligt vandsugende materiale. Fæces- og stibundsprøver skal indsendes i plastikbeholdere med fastsiddende låg og maximalt fyldes 2/3 op.

Center for Diagnostik DTU har indgået servicesamarbejde med transportfirmaet Jetpak, hvor pakker bl.a. bliver hentet direkte på aftalt adresse.

Hvilke kadavere og vævsprøver modtages?

Der modtages ikke længere indsendelser af kadavere og organer til kommercielle undersøgelser for almindeligt forekommende sygdomme hos drøvtyggere, svin, hest og fjerkræ. Der vil dog kunne modtages vævstykker som småprøver (fersk eller i formalin) til specifikke undersøgelser som beskrevet i nedenstående og i afsnit om de enkelte sygdomme. Ved tvivlstilfælde kontaktes Center for Diagnostik DTU forud for en indsendelse.

Svin:

Kadavere og organer sendes til Laboratorium for Svinesygdomme i Kjellerup, som videresender relevant materiale til specifikke undersøgelser på Center for Diagnostik DTU.

Drøvtyggere og heste:

Dyrlægerne må selv foretage obduktioner og udtage relevant materiale i form af små vævsstykker, læs mere under udtagning af prøver.
Vævsstykkerne sendes til Center for Diagnostik DTU, Henrik Dams Allé, Bygning 205, 2800 Kgs. Lyngby.

Fjerkræ:

For fremtidige undersøgelser af hobbyfugle henvises til praktiserende dyrlæger med specialviden inden for fuglemedicinske problemstillinger. 

Faldvildt:

Dødfundne vilde dyr undersøges som led i overvågningen af sygdomme hos vilde dyr i Danmark. Dyrene kan indsendes direkte fra borgere og behøver ikke indsendes gennem praktiserende dyrlæge. Udgifterne til undersøgelserne afholdes af Naturstyrelsen, men indsender skal selv afholde forsendelsesomkostningerne. Læs mere om, hvordan du på korrekt vis indsender dødfundet vildt på Vildtsundhed.dk

Indsendelse skal ske til Center for Diagnostik DTU, Henrik Dams Allé, Bygning 205, 2800 Kgs. Lyngby.  

Indsendelse af kadavere fra udlandet

Center for Diagnostik DTU modtager IKKE prøver fra dyrlæger i udlandet.

Emballering

Transport af prøvematerialer til diagnostiske undersøgelser skal ske i henhold til reglerne for transport af farligt godt (ADR 2017). Læs mere om emballering her.

Læs om vores samarbejde med Jetpak

3D Logostik

Én indgang til laboratoriet

https://diagnostik.dtu.dk/ydelser/diagnostiske-analyser/indsendelse-af-proever-og-kadavere
23 JANUAR 2021