Samarbejde & Udvikling

I tæt og værdiskabende samspil med universiteter, industrien og hospitaler tilbyder Center for Diagnostik DTU udviklings- og driftssamarbejder.

Samarbejdsform og kundebehov

Med udgangspunkt i konkrete problemstillinger formes samarbejdet efter hvilke behov vi bliver mødt med fra partner eller kunde. Vi kan eksempelvis:

  • Byde ind med udvikling af diagnostik- og screeningsanalyser baseret på serologiske, molekylærbiologiske og bakteriologiske teknikker.
  • Sikre at en bred vifte af interne kompetencer bliver bragt sammen på DTU, f.eks. ifm. udvikling af en ny diagnostisk point-of-care-device.
  • Tilbyde udførelse af analyser i forbindelse med prækliniske forsøg i mus, rotter og grise, alene eller i samarbejde med vores dyrefaciliteter, hvor dyrene kan gå.
  • Varetage større driftsopgaver, hvis en industriel eller offentlig partner/kunde har behov for, at vi sætter en (inklusiv high through put) diagnostisk analyse i drift i en periode.

Vi engagerer de rigtige kompetencer på tværs af DTU

Center for Diagnostik er indgangsportalen til diagnostik på DTU som helhed. Sammen med vores egne kompetencer indenfor udvikling af diagnostiske analyser, sammensætter vi den helt rigtige ekspertgruppe, som kan løse komplekse opgaver, f.eks. når vi udvikler fremtidens diagnostiske analyser for hospitaler og biotekindustrien.

Ekspertgruppen sammensættes af relevante forskere på tværs af DTU, hvorfor vi har etableret et tæt samarbejde med DTU Fotonik, DTU Compute, DTU Bioengineering, DTU Biosustain og DTU Kemi samt med DTU Sundhedsteknologi, hvor Center for Diagnostik er forankret.

Vi sikrer fremdrift af samarbejdet i tæt kontakt med samarbejdspartneren

Uanset typen af et samarbejdsprojekt leverer vi:

  • Udførlig opgavebeskrivelse inkl. et budget med Gantt diagram og skarpe milestones.
  • Udkast til samarbejdskontrakten
  • Udkast til en databehandleraftale, hvis det er nødvendigt og ønskeligt.
  • Sikrer generel fremdrift gennem effektiv projektstyring internt på DTU.

Læs mere om finansieringsmuligheder her.

 

Kontakt

Helene Larsen
Centerleder, PhD, MSc
DTU Sundhedsteknologi
42 44 01 66