Samarbejde

Centret indgår i et tæt og værdiskabende samspil med både industrien, serviceerhvervene og den offentlige sektor samt institutter øvrige institutter på DTU omkring samarbejdsmuligheder.

Samarbejde med industrien 
For vores partnere i industrien, tilbyder vi forskning- og udviklingssamarbejder hvor vi tager udgangspunkt i konkrete industri problemstillinger. Samarbejdsformen kan se forskellige ud alt efter hvilket behov vi bliver mødt med på centret. Vi kan eksempelvis byde ind med vores egen nyudviklede platforme til udviklings- eller screeningsprojekter, eller vi kan sikre at et bredt (og nødvendigt) sæt af interne diagnostiske kompetencer bliver bragt sammen på DTU for, at kunne forske i og løse vore partners problem. Sådanne projekter vil have gode muligheder for at opnå støtte fra bl.a. Innovationsfonden og andre markedsnære fonde til forskningssamarbejdet, da projekterne helt naturligt vil have et kommercielt og samfundsrelevant sigte.

Samarbejde på tværs af DTU 
Som del af et teknisk elite-universitet er det centrets fornemmeste opgave, at omsætte den nyeste teknologiske forskning og anvendelsesorienterede viden til fremtidige diagnostik-løsninger. Vi indgår derfor løbende i spændende og relevante forsknings- og udviklingsprojekter med forskere på bredt på DTU. Her bringer vi vores diagnostiske ekspertise, adgang til biologisk prøvemateriale, samt kendskab til markedsrelevante problemstillinger i spil med de deltagende institutters forskning. Dette betyder at forskningen i nye diagnostiske teknologier har større mulighed for, at komme på markedet, og at nye DTU-teknologier bliver teknologioverført og skaber sundhedsmæssig værdi og gavn for mennesker og samfundet.

Eksempelvis kan nævnes vores forsknings- og udviklingsprojekt med DTU Compute og DTU Nanotech omkring udvikling af en Lab-on-a-Chip til Point of Care Testing (POCT). Chippen skal bruges i kostalden til in situ diagnosticering af mastitispatogener i komælk, hvorved landmanden får et digitalt analysesvar indenfor ti minutter og fejlordinering af antibiotika kan minimeres. POCT er et område i rivende udvikling både på det veterinære og humane område, og på centret er vi med helt fremme.


Kontakt

Helene Larsen
Udviklingschef, Molekylærbiolog, PhD
DTU Sundhedsteknologi
42 44 01 66
https://diagnostik.dtu.dk/samarbejde
21 APRIL 2021