Med SMART SWAP kan grise undersøges for 10 luftvejsinfektioner på én gang

tirsdag 09 feb 21
|

Kontakt

Rikke Søgaard
Dyrlæge
DTU Sundhedsteknologi
26 34 05 04

Følgende 10 sygdomme undersøges på én gang via SMART SWAP

 • Glässer 
 • Mycoplasma Hyorhinis
 • Pasteurella Multocida 
 • Cytomegalovirus, 
 • PCV2 
 • Streptococcus Suis type 2 
 • Influenza A 
 • Pandemisk Influenza 
 • Bordetella Bronchoseptica 
 • Ondartet lungesyge (test for lungesyge kan fravælges)

.

I samarbejde med Porcus, en af landets største svinepraksis, har Center for Diagnostik DTU udviklet en ny test til diagnosticering af luftvejsinfektioner hos pattegrise og klimagrise. God og hurtig diagnostik er nemlig en vigtig faktor, da pattegrise og klimagrise kan blive ramt af mange luftvejsinfektioner, der giver sygdom af forskellig alvorlighed.

Ved udarbejdelsen af den nye test, som er baseret på næsesvaber prøver, blev der opstillet følgende succeskriterier:

 • Den skulle kunne teste for mange sygdomme på en gang. 
 • Testen skal være let at udføre 
 • Testen skal være billig i forhold til alternativerne
 • Testen skal bruges med en fast systematik, da data fra testene på sigt kan give en bedre forståelse for sygdommes udbredelse og vigtighed i danske svinebesætninger.

Centret anvender Fluidigm teknologi, som er et high-throughput real-time PCR system, der kan analysere et stort antal prøver på én gang og for flere sygdomme samtidigt. Denne PCR teknologi påviser gener fra bakterier og vira, og benyttes bla. i SOS besætninger. Med centrets store erfaring i Fluidigm teknologien, er PCR analysen derfor en perfekt metode til undersøgelse af disse næsesvabere.  

Baggrunden for SMART SWAP

Symptomer som hoste, nysen, åndedrætsproblemer, opsvulmede øjne, mellemørebetændelse og i alvorlige tilfælde også øget dødelighed, ses ofte i vinterperioden hvor luftvejsinfektioner trives godt. Der er mange forskellige  bakterier og vira, som kan give ovenstående symptomer, og ofte rammes grisene af flere infektioner på samme tid. Det er derfor vigtigt, at kunne stille hurtige diagnoser, så der kan gribes ind med en fokuseret indsats. 

Influenza kan der i dag allerede let undersøges for via næsesvaber, og derfor hensigtsmæssigt med denne metode, at kunne analysere for flere diagnoser på samme tid.

Anvendelse af testen

Testen udføres ved at udtage 4 x 5 næsesvaber-prøver i hhv. farestald og klimastald.

I farestalden udtages der prøver fra ældste ugehold, fem næsesvaberprøver fra to ”urene kuld”, som f.eks. opsamlingskuld etc. og fem næsesvaberprøver fra to ”rene kuld”, altså grise der ikke har været byttet rundt og som ser sunde ud.

I klimastalden udtages der altid fra det sidst indsatte hold. Fem svaberprøver fra to syge/opsamlingsstier og fem svaberprøver fra to stier med grise uden symptomer.

På denne måde får man et billede af, om de ”dårligste grise” er mere ramt af sygdom, og om de er ramt af flere sygdomme end resten af grisene samt generelt indblik i hvilke bakterier og vira der kan være en udfordring for den pågældende besætning.

Brugen af testen påbegyndes om få uger.  

 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://diagnostik.dtu.dk/om-os/nyheder/nyhed?id=ff8affe6-6d08-458a-bd77-8f49f05c895b
3 MARTS 2021