Center for Diagnostik lukker salg af ydelser på det veterinære område

mandag 11 okt 21
|

Kontakt

Jørgen Schøller
Sektionsleder
DTU Sundhedsteknologi
20 43 76 65
Trods forsøg på at skærpe de kommercielle aktiviteter inden for veterinær diagnostik og overvågning, oplever centret en stærk vigende omsætning, som desværre bevirker et uacceptabelt underskud. Det er derfor besluttet at lukke for al veterinær diagnostik pr. 31. december 2021.

Sidste frist for modtagelse af analyser er den 26. november 2021
Beslutningen om at lukke al veterinær diagnostik bevirker, at analyser modtaget efter 26. november 2021 ikke kan forventes kørt og besvaret. Beslutningen vil uden tvivl påvirke svartider fra i dag af og frem til den endelige nedlukning. Det håber og beder vi til, at vores kunder har fuld forståelse for, og vil finde nye leverandører af de ydelser vi har haft tilbudt.

Fokus på udvikling af human diagnostisk teknologi
Fremadrettet vil centret udelukkende fokusere sin ekspertise omkring udvikling af human-diagnostisk teknologi, som led i DTU Sundhedsteknologi's overordnede strategi. Gennem projektsamarbejder med universiteter, industrien og hospitaler, herunder medicinal- og biotek-virksomheder, bringer centret den nyeste viden og teknologi i spil, ved udvikling og implementering af ny diagnostik og nye koncepter til sundhedsfremme.

Samarbejdsformen tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger og behov fra kunden, eksempelvis:

  • Udvikling af diagnostik- og screeningsanalyser for markører relateret til humane infektioner og sygdomme (flowcytometri, PCR og serologi).
  • Udvikling af diagnostiske point-of-care-devices og selv-test devices til human brug. 
  • Varetagelse af større driftsopgaver, gerne high through put (PCR, serologi og DNA/RNA-sekventering). 
  • Udførelse af analyser i forbindelse med prækliniske forsøg i mus, rotter og grise, alene eller i samarbejde med vores dyrefaciliteter - BioFacility eller Ossabaw enheden.

 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.