Ændringer for analyser på prøver fra orner, tyre og fjerkræ

tirsdag 28 jan 20
|

Kontakt

Lars Ole Andresen
Chefkonsulent
DTU Sundhedsteknologi
40 99 84 30
Center for Diagnostik DTU vil fortsat kunne udføre analyser på eksportprøver fra svin og kvæg samt visse overvågningsanalyser. Men der er visse analyser på prøver fra ornestationer, tyrestationer og opdrættet fjerkræ og fjervildt, som DTU ikke længere har bemyndigelse til at udføre.

Hvorvidt en analyse kan udføres er altså ikke kun betinget af analysen, men også om analysen skal udføres med baggrund i en specifik bekendtgørelse. Se nærmere i afsnit om nye bekendtgørelser.

For eksport af levende dyr (svin og kvæg), kan eksportundersøgelser fortsat udføres på Center for Diagnostik DTU ved anvendelse af den specielle eksportblanket, som kan hentes på vores hjemmeside. Hvis der i eksportcertifikat er beskrevet andre eksportanalyser, modtager vi gerne certifikatet, så vi i fællesskab kan finde de bedste muligheder.

Når I planlægger at eksportere levende dyr bedes I kontakte centret i god tid, således at vi kan prioritere og tilrettelægge arbejdet med eksporten, dvs. indkøbe de nødvendige test-kits og reagenser, og sørge for den bedst mulige service over for eksportører og involverede besætninger og dyrlæger.

Nye bekendtgørelser

Fødevarestyrelsen har ændret følgende tre bekendtgørelser, der vedrører overvågningsanalyser vedrørende orner, tyre og fjerkræ i opdræt, der hidtil har været udført hos DTU Veterinærinstituttet og Center for Diagnostik DTU:

  • Bekendtgørelse om Ornesæd (Nr. 1455 af 12. december 2019)
    Bekendtgørelse nr. 1455 omfatter overvågningsanalyser på ornestationer for antistoffer overfor Aujezsky’s sygdom, klassisk svinepest og Brucella hos orner.
  • Bekendtgørelse om tyresæd og inseminering af kvæg (Nr. 1493 af 12. december 2019)
    Bekendtgørelse nr. 1493 omfatter overvågningsanalyser på tyrestationer og på tyre og stude, der indsættes på tyrestationer for antistoffer overfor Brucella, enzootisk kvægleukose, BVD og IBR samt undersøgelser for Campylobacter fetus og Trichonomas foetus.
  • Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt (Nr. 1456 af 12. december 2019)
    Bekendtgørelse nr. 1456 omfatter bl.a. serologiske og PCR-baserede undersøgelser for Aviær influenza hos fjerkræ.

Fælles for ændringerne i disse bekendtgørelser er, at prøver udtaget med henblik på opfyldelse af ovenstående bekendtgørelser, pr. 1. januar 2020 kun må undersøges af det nationale reference­laboratorium, som ligger hos Statens Seruminstitut.

Vi gør derfor opmærksom på at Center for Diagnostik DTU ikke længere har lov til at udføre undersøgelser på prøver udtaget med henblik på opfyldelse af ovenstående bekendtgørelser.

Prøver udtaget i forbindelse med disse bekendtgørelser skal sendes til Statens Seruminstitut. Indsendelsesblanketter her for kan findes på Dansk Veterinær Konsortiums hjemmeside www.dkvet.dk

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://diagnostik.dtu.dk/om-os/nyheder/nyhed?id=5ec482eb-d119-4488-839e-5822ae5da200
17 JANUAR 2021