SOS svin objektiv sundhedsovervågning

Objektiv sundhedsovervågning af svinebesætninger

tirsdag 02 apr 19
|
af Tom Nervil

Kontakt

Helene Larsen
Udviklingschef, Molekylærbiolog, PhD
Center for Diagnostik DTU
35 88 68 72
Svin: Objektiv sundhedsovervågning (forkortet SOS) er et nyt diagnostisk system baseret på Fluidigm-teknologi, som lanceres til overvågning af sobesætninger og slagtesvin, og som markant øger værdien af besætningsdiagnostik.  

Det nye diagnostiske system er udviklet til at påvise de mest relevante vira og bakterier for dansk svineproduktion i én samlet analyse. Samtidig understøtter det kvaliteten af dyrlægens rådgivning og dermed muligheden for at målrette vaccinations- og managementprocedurer, optimere fodringskonceptet og reducere anvendelsen af antibiotika.

De infektioner, der kan medføre sygdom hos svin, findes i de fleste større besætninger. De giver ikke nødvendigvis anledning til kritisk sygdom, men kan påvirke produktiviteten eller evt. bane vejen for alvorlige sekundære infektioner. Dette betyder f.eks. at et virus kan påvises i en besætning uden at give anledning til sygdom, mens forekomsten i en anden besætning eller anden aldersgruppe kan være forbundet med alvorlige kliniske symptomer og større produktionstab. Resultater af laboratorieanalyser kan derfor være vanskelige at tolke for både rådgiver og producenter, og dette er nok en medvirkende årsag til, at laboratoriediagnostik anvendes forholdsvis sjældent. 

Sundhedsdata giver grundlag for indgriben

Ideen med det nye system er, at værdien af laboratoriediagnostik kan øges ved at gennemføre systematiske diagnostiske undersøgelser i den enkelte besætning, så der opnås et løbende overblik over, hvad der 'normalt' findes af infektioner i hvilke aldersgrupper, og hvordan dynamikken er i besætningen. Disse data kan rådgiveren vælge at relatere til produktionstal, øvrige sundhedsdata, kliniske registreringer og antibiotikaforbrug og derved øge muligheden for at identificere de speicfikke årsager til sygdom og underproduktion. Og dermed kan man gribe ind med en fokuseret indsats. 

Systemet har været afprøvet i en række svinebesætninger, og her er man blevet overrasket over f.eks. fravær af virus, der har været vaccineret for i årevis, og omvendt infektion med virus, der har banet vejen for sekundær infektion med alvorlige kliniske symptomer. 

Hvorfor anvende SOS?

Med systemet har dyrlægen løbende oversigt og kan følge med i, hvilke sygdomme og infektioner der florerer i besætningen. Dyrlægen får i praksis adgang til oversigter med overskuelige tabeller og diagrammer, der viser udvikling over tid inden for de enkelte aldersgrupper. 

På baggrund af de specifikke infektioner, der bliver fundet i besætningen, kan dyrlægen træffe et informeret valg af vacciner og desuden vælge det mest optimale vaccinationstidspunkt i forhold til, hvornår infektionen opstår i besætningen mht. alder og tidspunkt på året.  

Dyrlægen kan således få et helt nyt værktøj til sin rådgivning ved at relatere klinik, produktionsdata og mangement med data fra objektiv sundhedsovervågning.

For dyrlæge og landmand er det gjort nemt:

  • alt prøveudtagningsmateriale inklusive emballage til forsendelse, samt udførligt vejledningsmateriale sendes i én samlet pakke til den pågældende besætning, f.eks. til et halvt års overvågning.
  • med baggrund i dyrlægens vejledning og det medfølgende vejledningsmateriale udtager landmanden prøvematerialet, pakker det, og sender det retur til Center for Diagnostik DTU.
  • efter analyse på DTU sendes resultaterne til dyrlægen, så alle data er klar til det næste rådgivningsbesøg i besætningen. 

SOS introduceres snarligt til danske dyrlæge og besætninger som et hel- og halvårligt koncept, og vil løbende i dialog med brugerne blive videreudviklet, så det tilpasses behovene i de enkelte besætninger. Ved udgangen af 2019 lanceres desuden KOS-chippen (Kvæg: Objektiv Sundhedsovervågning). 

Yderligere information kan fås hos udviklingschef Helene Larsen. 

SOS flowdiagram
Oversigt over prøveudtagningen i det nye diagnostiske system SOS (klik for stor størrelse)

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://diagnostik.dtu.dk/om-os/nyheder/nyhed?id=4514FD8A-8B86-442E-BF6E-6632EA648C24
6 APRIL 2020