Foto: Jesper Scheel

Center for Diagnostik skærper fokus på sine ydelser på det veterinære område

onsdag 14 jul 21
|

Kontakt

Jørgen Schøller
Sektionsleder
DTU Sundhedsteknologi
20 43 76 65

Udviklings- og driftssamarbejder hos CfD

Center for Diagnostik DTU er udover den veterinære diagnostik, et kompetencecenter inden for laboratoriediagnostik. Gennem projektsamarbejder med industrien, hospitaler, myndigheder og erhverv, bringer vi den nyeste viden og teknologi i spil, ved udvikling og implementering af ny diagnostik og nye koncepter til sundhedsfremme og sygdomsovervågning - både til mennesker og dyr. Læs mere om samarbejde og udvikling her.  

For at fremtidssikre en sund og rentabel virksomhed på DTU, som fortsat tilbyder kommercielle aktiviteter inden for veterinær­diagnostik og overvågning, foretages der ændringer i udbuddet af analyser samt priser pr. 1. september 2021. 

Prisstigninger for veterinære analyser

Pr. 1. september 2021 vil priserne stige for en række analyser inden for veterinærdiagnostik og overvågning, som udføres af Center for Diagnostik. Prisstigningerne skyldes de regler, der gælder for drift af kommercielle aktiviteter i offentligt regi. 

Omkostningsberegninger for kommercielle ydelser og analyser, som udbydes inden for veterinærdiagnostik og overvågning, viser aktuelt underfinansiering. Det skyldes at priserne for centrets analyser i stor udstrækning har været videreført uden ændringer fra det tidligere DTU Veterinærinstituttet, og i mange år ikke har været reguleret i forhold til den almindelige prisudvikling. Priserne for flere analyser vil derfor få en væsentlig stigning, mens andre analyser vil forsætte uændret eller med en lille prisregulering. De nye priser er beregnet i henhold til de gældende regler for indtægtsdækket virksomhed.

Fokus på analyser til overvågning og diagnostik

På det veterinære område vil Center for Diagnostik fokusere sine aktiviteter til serologi- og PCR-baserede overvågnings- og diagnostiske analyser primært på prøver fra svin, samt på analyser af prøver vedrørende eksport af svin.

For de serologisk multiplex (MFIA) analyser til overvågning og diagnostik hos svin, kan der fortsat opnås en væsentlig rabat ved, at bestille flere analyser samtidig.

Center for Diagnostik fortsætter som nationalt referencelaboratorium for serologiske undersøgelser vedrørende Salmonella hos svin og kvæg. Centret vil fortsat udføre serologiske overvågningsanalyser for Salmonella på blodprøver fra svin og kvæg samt Salmonella bakteriologi for kvæg, jf. bekendtgørelser for Salmonella hos svin og kvæg.

Ligeledes fortsætter Center for Diagnostik med at udføre analyserne i det frivillige M3-program for Maedi-Visna/CAE-overvågning hos får og geder.

Center for Diagnostik's tilbud til svineproducenterne ’Svin: Objektiv Sundhedsovervågning’ (også kaldet SOS), og det nyeste tilbud ’Smartswab’ fortsætter, og udbydes på kommerciel basis, som overvågningsmuligheder for alle svinebesætninger.

Parasitologiske analyser fortsætter stort set uændret. Dog udføres de diagnostiske parasitundersøgelser kun på udtaget og indsendt materiale som f.eks. fæces eller andet relevant materiale.

De kommercielle bakteriologiske aktiviteter begrænses til udførelse af Salmonella dyrkningsundersøgelser, resistensbestemmelse på E. coli og Salmonella, MALDI-TOF-identifikation af renkulturer samt typebestemmelse af Actinobacillus pleuropneumoniae ved agglutination.

Analyser som ophører eller ændres pr. 1. september 2021

Få analyser vil ikke fremadrettet være et tilbud hos Center for Diagnostik DTU (CfD), dels fordi der er for lille efterspørgsel, og dels fordi den faktiske pris for udførelse af analysen er så høj at det skønnes, at efterspørgslen vil udeblive. 

  • Undersøgelse for PRRS-antistoffer ved IPT vil kun være et tilbud fra CfD i en kort periode endnu. IPT for PRRS-antistoffer vil fortrinsvist blive brugt til afklaring af serologiske reagenter i ELISA of MFIA. CfD har et begrænset antal IPT-plader på lager og vil ikke få produceret flere. Når lageret er brug op vil analysen udgå. Afklaring af eventuelle reagenter i ELISA eller MFIA vil herefter kunne ske efter gældende regler for SPF-besætninger.
  • Chlamydophila abortus, antistofanalyse ved ELISA, udføres kun i forbindelse med analyse af eksportprøver fra svin.
  • Brucella spp., antistofanalyse ved RBT, udføres kun i forbindelse med analyse af eksportprøver fra svin.
  • Haemophilus parasuis, PCR-analyse, ophører.
  • Rotavirus, PCR-analyse, ophører.
  • Porcin cytomegalovirus (PMCV), PCR-analyse, ophører.
  • Test for Clostridium botulinum toxin (i foder-prøver og andet), ophører.
  • Luftvejspakker til svin ændres så der kun tilbydes én type luftvejspakke udført på ét lungestykke. Sammensætningen af luftvejspakken er ikke fastlagt endnu.
  • Der indføres et ekspeditionsgebyr på kr. 125 kr. for sager, der faktureres for ydelser som samlet beløber sig til mindre end kr. 200 kr. før moms.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.