Foto taget før coronakrisen af Joachim Rode

DTU øger Rigshospitalets testkapacitet

onsdag 01 apr 20

Kontakt

Kristian Møller
Institutdirektør & Centerleder
DTU Veterinærinstituttet
35 88 61 89
For at kunne øge antallet af test for coronavirus vil Rigshospitalet indgå aftale med DTU, som har udstyr og erfaring til hurtig og sikker håndtering af virusmateriale.  

Sundhedsmyndighederne har besluttet at ændre strategi, så flere i den kommende tid skal testes for coronavirus. Og hospitalerne er i gang med at finde samarbejdspartnere, som kan øge kapaciteten. Rigshospitalet har i den forbindelse peget på Novo Nordisk og DTU, og der arbejdes nu intenst på inden for få uger at få etableret systemer og procedurer, som sikrer, at prøver kan håndteres forsvarligt, og testresultater formidles hurtigt og korrekt.

En test består af to trin: Først renses prøven, så det genetiske materiale (DNA/RNA) er klar til næste trin, den såkaldte PCR (Polymerase Chain Reaction), hvor DNA opformeres til mængder, der gør det muligt at skelne mellem forskellige sygdomsfremkaldende organismer.

Det er en arbejdsgang, som er grundigt indarbejdet i flere af DTU’s laboratorier, blandt andet hos Center for Diagnostik. DTU havde tidligt under corona-krisen skabt sig et overblik over relevant udstyr på DTU’s institutter, og centerdirektør Kristian Møller er nu i fuld gang med at planlægge organiseringen af arbejdet, så prøverne kan håndteres så sikkert som muligt.

På DTU Biosustain har man på grund af en generøs bevilling fra Novo Nordisk Fonden de senere år kunnet investere betydeligt i automatisering og robotteknologi, hvilket betyder, at man her kan udføre test langt hurtigere end normalt. I valget af DTU er der også lagt vægt på, at der på universitetet bruges andre oprensningsmetoder og reagenser end på hospitalerne, så der ikke konkurrences om de samme materialer hos leverandørerne.

I øjeblikket tester Novo Nordisk procedurerne for flow af prøver og testresultater mellem Rigshospitalet og de nye testinstitutioner. Blandt andet undersøger man, om prøverne kan neutraliseres, før de sendes af sted fra hospitalet, så de ikke indeholder smitte, når de ankommer.

”Hvis det er muligt at styre det flow tilfredsstillende, vil det være en fordel, idet testene så ikke behøver foretages i klasse 2-laboratorier. Dem har vi på bl.a. DTU Fødevareinstituttet og Center for Diagnostik, men hvis vi ikke skal forholde os til smittefaren, vil vi kunne inddrage flere laboratorier og medarbejdere og på den måde udføre flere test,” siger Kristian Møller.

Han regner med, at DTU i løbet af de næste par uger kan gennemføre de første prøvetest i samarbejde med Rigshospitalet. Det foreløbige mål er, at DTU kan teste 1000 prøver om dagen.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://diagnostik.dtu.dk/om-os/nyheder/Nyhed?id=%7B1DFC0F23-C0DE-4F8A-8D80-2B021CE05028%7D
10 MAJ 2021