Ændringer af udbuddet af diagnostiske analyser og priser pr. 1. juli 2019

fredag 14 jun 19
|

Kontakt

Lars Ole Andresen
Chefkonsulent
Center for Diagnostik DTU
40 99 84 30

Center for Diagnostik DTU vil fremadrettet fokusere vores aktiviteter med det formål, at have kortere svartider på analyser, kunne yde god service, og tilbyde nye muligheder for diagnostik og overvågning. Vi har derfor foretaget tilpasning af analyseudbuddet til forskellige dyrearter.

Tilpasningen har taget udgangspunkt i de mest anvendte analyser og undersøgelser. Nogle er blevet pris-justeret og andre slettet som rutineanalyse. For andre analyser vil priserne stige, dels fordi priserne ikke er nutidige, dels har haft en rabat pris baseret på et større prøve- flow end det vi oplever i dag.

Analyser og prisændringer der berøres af den aktuelle tilpasning er gældende pr. 1. juli 2019.

Find al relevant information om ændringerne via nedenstående links opdelt efter dyreart.

Detaljerede beskrivelser af analyser kan i øvrigt findes på vores hjemmeside.

Undersøgelser af større partier af prøver
I tilfælde af undersøgelse af større partier af prøver - enten samlet eller over en periode - er I meget velkomne til at kontakte Center for Diagnostik DTU vedrørende en dialog om plan for prøvetagning, analyse og svartid - så kan vi sammensætte et godt pris-tilbud.

Anmeldepligtige sygdomme
Vi gør opmærksom på, at en række analyser for anmeldepligtige sygdomme nu udføres af Dansk Veterinær Konsortium. Prøver udtaget ved mistanke om anmeldepligtige sygdomme skal derfor sendes direkte til Dansk Veterinær Konsortium.

Nye tilbud på vej!

Sundhedsovervågning
Vi har udviklet nye koncepter til overvågning af sygdoms- og sundhedstilstanden i besætningerne, som vil supplere den almindelige sygdomsdiagnostik og give redskaber til planlægning af optimal brug af vaccination og antibiotika i besætningerne. Overvågnings koncepterne baseres på periodisk og prisbillig prøvetagning i besætningerne. Prøverne analyseres med den nyeste PCR-teknologi for en lang række af bakterier og vira, der har betydning for produktionsøkonomien, og resultaterne af overvågningen rapporteres til dyrlæge og besætningsejer. Det kalder vi Objektiv Sundhedsovervågning til Svin, SOS, og til Kvæg, KOS. Læs mere om SOS her.

Udvidelse af serologiske multiplex analyser
Vi arbejder også på at udvide vore udbud af serologiske multiplex analyser til både svin og kvæg. Med disse serologiske multiplex analyser kan vi tilbyde hurtigere og billigere analyser. Senest har vi inkluderet analyser for de to typer af PRRS virus på vores serologiske multiplex platform til svin, som også omfatter test for antistoffer overfor 7 serotyper af Actinobacillus pleuropneumoniae og to sero grupper af Salmonella. Læs mere om multiplex serologi her.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://diagnostik.dtu.dk/om-os/nyheder/2019/06/aendringer-af-udbuddet-af-diagnostiske-analyser-og-priser?id=5d718d71-b192-4e92-954e-79f2b2a8d94f
29 MARTS 2020