Mink reducering af antibiotikaforbrug

Bedre styr på antibiotikaforbruget hos mink

torsdag 28 mar 19
|

Kontakt

Vibeke Frøkjær Jensen
Forsker
Center for Diagnostik DTU
35 88 63 52
Med en ny opgørelse fastslår Center for Diagnostik DTU, at forbruget af antibiotika på landets minkfarme på et år er reduceret med 40 procent set i forhold til antallet af mink. Dermed er antibiotikaforbruget nu er det laveste i 12 år. 

Denne nyere opgørelse er baseret på en metode som tager højde for ændringer blandt andet i valg af antibiotika og ændringer i antallet mink. Dermed kan det slåes fast, at reduktionen er et reelt fald i anvendelsen af antibiotika til mink. Det markante fald fremgår også af en rapport, som Center for Diagnostik har lavet for Pelsdyrafgiftsfonden.

”Det er en god nyhed, at forbruget er faldet så drastisk. Det er både godt for såvel minkavlerne og forbrugerne, da det nedsætter risikoen for udvikling af antibiotikaresistente bakterier. Det har været vigtigt at tage en opgørelsesmetode i brug, som ikke alene er opgjort i kg aktivt stof, men også i doser sammenholdt med antal dyr, da det er en mere retvis måde at opgøre det på,” siger Vibeke Frøkjær Jensen, der er ph.d. og forsker på DTU Veterinærinstituttet.

Det fremgår desuden af opgørelserne, at antibiotikaanvendelsen var reduceret betydeligt i hele vækstperioden, fra hvalpene fødtes omkring 1. maj til ind i efteråret, men reduktionen var størst i juli måned.

Fokus på at reducere mængden

Når minkavlerne har reduceret antibiotikaforbruget i så stort omfang, skyldes det formentlig et sammenfald af faktorer. En af disse faktorer er den meget varme og tørre sommer i 2018, som formentlig har reduceret smittepresset og nedsat ædelysten hos minkene og dermed nedbragt forekomsten af diarre hos hvalpene i sommer perioden.

Men dertil kommer, at Kopenhagen Fur og Den Danske Dyrlægeforening meldte ud i 2018, at udviklingen i antibiotikaforbruget til mink var uacceptabelt og satte øget fokus på at få nedbragt forbruget med udarbejdelse af en handlingsplan. Mange minkavlere og dyrlæger har i forlængelse heraf haft fokus på at få nedbragt forbruget.

Hermed er målet for handlingsplanen mere end nået, langt før end forventet. Dog må man forvente en mindre stigning i 2019, for så vidt at noget af faldet formentlig har været klimaafhængigt.

Udviklingen i forbruget af antibiotika set i forhold til antallet af mink
Udviklingen i forbruget af antibiotika set i forhold til antallet af mink – for de seneste 12 år.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://diagnostik.dtu.dk/om-os/nyheder/2019/03/bedre-styr-paa-antibiotikaforbruget-hos-mink?id=05161cd8-49a0-4d8c-b496-289fc11bd87f
1 JUNI 2020