PCV2-analyse inkluderes fremover i diarrépakkerne og på sokkeprøverne til svin – uden merpris

torsdag 06 dec 18
|

Kontakt

Helene Larsen
Udviklingschef, Molekylærbiolog, PhD
DTU Sundhedsteknologi
42 44 01 66

Kontakt

Lars Erik Larsen
Teacher One Health
DTU Fødevareinstituttet
PCV2 analysen bliver nu udbudt som en fast delanalyse i vores diarrépakker og på sokkeprøver til svin, uden meromkostning for vores kunder.

Det vil fortsat være muligt at vælge mellem flere forskellige diarrepakker. Tilføjelsen af PCV2-analysen har ingen betydning for prøveudtagelsesmetoden.

Den diagnostiske betydning af at påvise PCV2 virus i fæces blev undersøgt i et veterinært speciale gennemført i 2017. Resultatet viste, at der er en korrelation mellem påvisning af PCV2 i fæces og i serum, men de kvantitative værdier der måles i fæces ikke umiddelbart kan omsættes til serum værdier. Ved fund af PCV2 i fæces fra besætningen, anbefaler vi derfor indsendelse af prøver til en serum profil for at undersøge om grisene har høje serum værdier af PCV2

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://diagnostik.dtu.dk/om-os/nyheder/2018/12/pcv2-analyse-inkluderes-fremover-i-diarrepakkerne-og-paa-sokkeproeverne-til-svin-uden-merpris?id=3d470a1f-c34a-4e0e-88d8-0759bf043d45
23 JANUAR 2021