Petriskål Mastitiskursus

Mastitis ringtest 2019

Nu bliver det igen muligt at deltage i årets Mastitis-ringtest, for at kvalitetssikre det mikrobiologiske laboratoriearbejde i diagnostikken.

Ringtesten er det eneste nationale redskab til fortløbende kvalitetssikring af mastitisdiagnostikken i praksislaboratoriet. Ringtesten giver deltagerene mulighed for at kvalitetssikre deres egen mikrobiologiske diagnostik, og at sammenlige sig med det danske præstationsniveau. Testen lægger hovedvægt på normalt forekommende mastitisbakterier. Derudover afspejler testen den nyeste danske viden om mastitisbakterier samt bakterier der giver anledning til differentialdiagnostiske problemer. Alle bakterierne i ringtesten stammer fra mælkeprøver indsendt fra danske køer til DTU i de seneste år. Testen afspejler derfor et relevant spektrum af den forventelige danske mastitismikrobiologi.

Testen udbydes af Center for diagnostik DTU i samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening.

Ringtesten er et tilbud til dyrlæger, laboranter og veterinærsygeplejersker beskæftiget med mikrobiologisk laboratoriearbejde i kvægpraksis.

Mange dyrlæger oplever stort udbytte af at få deres egen diagnostik kvalitetssikret, frem for at modtage generel rådgivning. Derfor udvides ringtesten i år, til også at omfatte indsendelse af prøvemateriale fra egen praksis. Ringtesten 2019 vil således bestå af 15 mælkeprøver som deltageren skal stille diagnoser på, 5 mælkeprøver med forud-oplyst agens, som deltageren skal resistensbestemme, samt validering af diagnosen på 5 mælkeprøver fra engen praksis. Samlet er det ønsket, at ringtesten dermed skal være både alment relevant samt målrettet den enkelte praksis’ kvalitetssikring.

Procedure og tilmelding

Ringtesten afvikles i uge 48. Prisen er 3500 pr deltager + 300 pr ekstra login.

Deltagere får et personligt log-in til en database, hvor resultaterne skal indtastes. Efter deadline for indrapportering af resultater får den enkelte deltager adgang til sine egne resultater og derudover udsendes en anonymiseret rapport over ringtestens samlede resultater. 

Deadline for tilmelding:                                      11. november

Deadline for indsending af 5 isolater                  18. november

Prøver afsendes fra DTU:                                    26. november

Deadline for indrapportering af resultater:         01. december

TILMELDING HER

Spørgsmål rettes til:

Lærke Boye Astrup, Specialkonsulent, Center for Diagnostik DTU, tlf. 93510851, lboast@vet.dtu.dk

Nærmere information om fremsendelse af isolater mm følger.

Tidspunkt

tir 26 nov 19 -
søn 01 dec 19

Kontaktperson

Hvor

Egen praksis

Filer til download

https://diagnostik.dtu.dk/om-os/kalender/Arrangement?id=1f1d46cf-d828-4b44-b861-866dbb26f9f1
27 SEPTEMBER 2020