Om Center for Diagnostik DTU

Som en del af et teknisk elite-universitet medvirker Center for Diagnostik til, at omsætte den nyeste teknologiske forskning og anvendelsesorienteret viden til fremtidige diagnostik-løsninger. 

Det gør vi i tæt dialog og i samarbejde med industri, hospitaler, universiteter og erhverv, herunder en række medicinal- og biotek-virksomheder samt landbrugserhvervet.

Vi fungerer som et kompetencecenter inden for laboratoriediagnostik, der kombinerer forskning/udvikling og implementering af nyeste teknologi, inkluderende digitalisering, databehandling og anvendelse af data.

Det er vores vision, at være et knudepunkt for udvikling af diagnostik til human og veterinær anvendelse. Vi tager udgangspunkt i den store erfaring og kompetence vi har på området inden for påvisning og karakterisering af smitsomme sygdomme og værtens reaktion herpå. Samtidig udnytter vi vores tætte relationer til DTU´s øvrige institutter, hvor en betydelig del arbejder med forskellige teknologier og tilgange til udvikling af ny diagnostik. Vi arbejder løbende og systematisk med at udvide kontakten til DTU´s øvrige institutter og forskningsgrupper, i forhold til opgaveløsning for eksterne interessenter.

Center for Diagnostik er placeret på DTU Lyngby campus, hvor ca. 30 medarbejdere arbejder med udvikling og gennemførelse af diagnostiske test til human og veterinær brug. Vi har eksperter og forskere inden for områder der er relevante for diagnostik, herunder patologi, immunologi og statistik. Som en styrkeposition i DTU’s satsning på sundhedsteknologiområdet udfører og arbejder vi med udvikling af prækliniske undersøgelser, primært ved anvendelse af forsøgsdyr, mus, rotter og grise (Ossabaw). Centret er forankret på DTU Sundhedsteknologi, som har fokus på at skabe et stærkt forskningsmiljø for teknologier til sundhedssektoren og -industrien.

 

Kontakt

Jørgen Schøller
Sektionsleder
DTU Sundhedsteknologi
20 43 76 65