Om Center for Diagnostik DTU

Center for Diagnostik DTU er et kompetencecenter inden for laboratoriediagnostik, der kombinerer forskning/udvikling og implementering af nyeste teknologi, også omfattende digitalisering, databehandling og anvendelse af data. 

Center for Diagnostik DTU er placeret på DTU Lyngby campus i DTU's life science og bioengineering bygning med i alt 700 medarbejdere, der arbejder med fødevaresikkerhed, nanoteknologi, bioengineering og akvatisk forskning. I centret arbejder ca. 30 medarbejdere med udvikling og gennemførelse af diagnostiske test til veterinær og human brug. Centret har eksperter og forskere inden for områder der er relevante for diagnostikken, herunder patologi, bakteriologi, virologi, immunologi og statistik. Centret er desuden kendt for at arbejde med udvikling af prækliniske undersøgelser primært ved anvendelse af større forsøgsdyr, som en styrkeposition i DTU's satsning på sundhedsteknologiområdet.

Målet for Centret er, som del af et teknisk elite-universitet, at medvirke til at omsætte den nyeste teknologiske forskning og anvendelsesorienteret viden til fremtidige diagnostik-løsninger. 

Vi lægger stor vægt på at være i tæt dialog med industri og erhverv, bla. med en række medicinal- og biotek-virksomheder samt med landbrugserhvervet med diagnostiske interesser.

Centret har en vision om, at være et knudepunkt for udvikling af diagnostik til human og veterinær anvendelse. Vi tager udgangspunkt i den store erfaring og kompetence vi har på området inden for påvisning og karakterisering af smitsomme sygdomme og værtens reaktion herpå. Samtidig udnytter vi vores tætte relationer til DTU´s øvrige institutter, hvor en betydelig del arbejder med forskellige teknologier og tilgange til udvikling af ny diagnostik. Vi arbejder således løbende og systematisk med at udvide kontakten til DTU´s øvrige institutter og forskningsgrupper mhp. at identificere samarbejdsmuligheder.

Pr. 1. juli 2020 blev centret tilknyttet DTU Sundhedsteknologi, som har fokus på at skabe et stærkt forskningsmiljø for teknologier til sundhedssektoren og -industrien.

 

 

https://diagnostik.dtu.dk/om-os
21 APRIL 2021