ICRAD

ERA-NET ICRAD (International Coordination of Research on infectious Animal Diseases) er et initiativ under EU’s Horizon 2020 arbejdsprogram, der har til formal at finansiere projekter inden for emneområdet infektiøse dyresygdomme. Omfanget af dette ERA-NET er blevet udviklet under SCAR Collaborative Working Group on Animal Health & Welfare Research (CWG AHW), der søger at bygge videre på 2 tidligere vellykkede ERA-NETS (EMIDA og ANIHWA).

31 partnere fra 20 lande vil støtte et samfinansieret opslag med top-up fra EU Kommissionen. Sideløbende vil konsortiet samarbejde om andre fælles aktiviteter, herunder opdatering af EU's strategi for dyresundhed, samt iværksætte nye internationale partnerskaber og sekundære opslag.

Dyresygdomme forårsager alvorlige sociale, økonomiske og miljømæssige skader og truer i nogle tilfælde også menneskers sundhed. Trusler af sygdomme mod husdyrsektoren er steget i de sidste årtier på grund af globalisering, ændrede produktionsmetoder, klimaforandringer og øget kontakt mellem dyreliv og husdyr. Der mangler i dag viden og effektive kontrolværktøjer, der kan føre til bedre kontrol for mange vigtige husdyrsygdomme, herunder for afrikanske Svinepest og Animal influenza, som udgør store udfordringer i Europa og globalt.

Partnerne i dette ERA-NET vil tackle disse trusler gennem fælles europæisk forskning med en ramme, som understøtter tværfaglig forskning inden for (i) grundlæggende forståelse af vært / (vektor) / patogen interaktioner og sygdomsepidemiologi; (ii) vaccinologi og (iii) diagnostik.

Forskning og innovation koordineret gennem ICRAD vil (i) øge beredskabet og evnen til at reagere på nye og endemiske husdyrtrusler; (ii) tilvejebringe forbedrede vacciner og diagnostiske værktøjer og strategier; (iii) bidrage til reduktion af antibiotisk og antiparasitisk resistens; og (iv) bidrage til dyrevelfærd ved bedre sygdomsforebyggelse.

Ved at reducere byrden af dyresygdomme og deres indvirkning på international handel vil ICRAD derudover øge fødevaresikkerheden og bæredygtig husdyrproduktion.

Læs mere på www.icrad.eu

Kontakt

Per Hasselholm Mogensen
ICRAD projektleder
DTU Sundhedsteknologi
93 51 09 92

Kontakt

Kristian Møller
Centerdirektør
DTU Sundhedsteknologi
35 88 61 89
https://diagnostik.dtu.dk/forskning/icrad
25 OKTOBER 2020