Forskning & Udvikling hos Center for Diagnostik DTU

Forsknings- og udviklingsarbejdet i Center for Diagnostik foregår i udstrakt omfang i tæt samarbejde med DTU’s øvrige institutter, så der trækkes på komplementære kompetencer, og gives mulighed for fælles forskningsansøgninger samt øget samarbejde om undervisning.

Centret spiller hovedrollen mhp. at omsætte den nyeste teknisk-naturvidenskabelige forskning og anvendelsesorienterede viden til fremtidige diagnostiske teknikker ved, at bringe vores diagnostiske ekspertise, adgang til biologisk prøvemateriale samt kendskab til markedsrelevante problemstillinger i spil. Det betyder, at forskningen i nye diagnostiske teknologier har større mulighed for at komme på markedet, og at nye DTU-teknologier bliver teknologioverført og skaber sundhedsmæssig værdi og gavn for mennesker og samfundet.

Eksempler på fokusområder:

 • Øge sundheden og reducere antibiotikaforbruget i produktionsdyrsbesætninger
  Udvikling af diagnostiske teknologier og værktøjer til identifikation og karakterisering af mikroorganismer til understøttelse af tiltag mhp. at nedsætte antibiotikaforbruget og dermed også antibiotikaresistens til gavn for dyr og mennesker.
  Læs f.eks. om vores koncept Objektiv Sundhedsovervågning.
 • Prisbillig, hurtig og akkurat laboratoriediagnostik
  Vi er anerkendt for at være på forkant med at udvikle prisbillig, hurtig og akkurat laboratoriediagnostik på fælles platforme med nye innovative tilgange, der udnytter teknologiens muligheder. Vi fokuserer derfor på udvikling af nye multiplex-analyser og screeningspaneler, der kan køres på vores to state-of-the-art analyse platforme, Luminex og Fluidigm PCR.

 • Point of care testing devices
  Vi vil i højere grad fokusere på udvikling af point of care testing devices til veterinært og humant brug i takt med, at vi høster erfaring fra et igangsat samarbejdsprojekt omkring udvikling af lab-on-a-chip test.

 • Ossabaw-grisen
  Et centralt område for centret er arbejdet med at udvikle en grise-model for prækliniske studier til understøttelse af DTU´s satsning på sundhedsteknologi området. Centret har etableret en avlsbesætning af ossabaw-grise, og der vil være fokus på en fortsat udvikling mhp. etablering af en robust og økonomisk rentabel forretningsmodel med salg af grise nationalt og i Europa. Desuden vil fokus være at få etableret en forskningsplatform med egen forskning og mulighed for at udføre kontraktforskning for farma- og biotekvirksomheder. Der henvises i den forbindelse til den beskrevne forretningsplan, der p.t. er under videre udarbejdelse.
  Læs mere om The European Ossabaw Facility her.

 

Kontakt

Helene Larsen
Udviklingschef, Molekylærbiolog, PhD
Center for Diagnostik DTU
35 88 68 72

Kontakt

Kristian Møller
Centerleder
Center for Diagnostik DTU
35 88 61 89
https://diagnostik.dtu.dk/forskning
22 FEBRUAR 2020