DTU's Covid-19 testfacilitet

I april 2020 omlagde Center for Diagnostik en del af de DANAK-akkrediterede laboratorier til primært at beskæftige sig med analyse af covid-19 prøver, og har siden været en vigtig samarbejdspartner for især hospitalerne i Region Hovedstaden, men også prøver fra Aalborg og Slagelse hospital modtages. Centret er gearet til, at analysere op til 10.000 prøver i døgnet, og medio marts 2021 rundede centret 1.000.000 testsvar, som er indgået i den løbende corona-overvågning fra SSI.

I januar 2021 blev samarbejdsaftalen med Danske Regioners Kriseledelse udvidet til, også at undersøge samtlige positive prøver fundet i pipelinen, for alle kendte varianter. Der er derfor skaleret op på både udstyr, mandskab og laboratoriefaciliteter, i første omgang til at kunne håndtere et kapacitetsbehov på 400 daglige prøver med mulighed for udvidelse.

Både den almindelige covid-19 diagnostik og sekventering af varianterne foregår i centret døgnet rundt, alle ugens 7 dage, og udføres af et team på ca. 60 medarbejdere.   

Covid-19 testlinjen:

Covid19_Sine Fiig

Prøverne leveres i inaktiv tilstand døgnet rundt via hospitalernes logistikordninger i et kølerum på DTU. På station 1 centrifugeres og registreres prøverne i laboratoriets informationssystem, så der er sporbarhed fra de lander på DTU til resultaterne svares ud.

Covid19_Sine Fiig
Dernæst overfører tre store robotter prøvematerialet fra poderørene til et kompatibelt pladeformat. Dernæst overføres prøverne til station 2, hvor evt. tilstedeværende viralt RNA oprenses af endnu tre robotter.
Covid19_Bax Lindhar
Ved station 3 overføres virus-RNA til PCR-reagenser i en ny robot og prøvningen sættes i PCR-maskinen i station 4b, hvor næste trin, den såkaldte PCR (Polymerase Chain Reaction) gennemføres. Her opformeres SARS-CoV-2-RNA i evt .positive prøver og positive kontrolprøver til mængder, der gør det muligt at måle på virus i prøven. Som tjek på at prøven er taget retmæssigt, er der desuden en PCR, der opformerer humnat DNA fra podepinden. 
Covid19_Bax Lindhar Til sidst kvalitetssikres testkørslerne af en videnskabelig medarbejder ved station 4b, og testresultaterne analyseres og sendes tilbage til hospitalerne via Region Hovedstadens database.
Sekventering - fra video Positive prøver går videre til Light-WGS sekventering, hvor der inden for 24-26 timer meldes tilbage til Region Hovedstadens database, hvorvidt de indeholder eventuelle varianter.
Covid19_Bax Lindhar
Hvis medarbejderne vælger at bære maske, er det for at beskytte sig mod eventuel smitte fra hinanden. Der er strenge regler for, hvor mange personer, der må være i hvert rum ad gangen. Handsker er dog nødvendige, for mennesker har altid såkalte RNaser på deres fingre, som kan bryde det virale RNA ned og dermed forstyrre prøveresultatet. 
Covid19_Bax Lindhardt
I Covid-19 laboratorierne går den blå farve igen på døre, instrumenter, køleskabe osv., så man ikke kan tage fejl af, hvor tingene hører til.  
Covid19_Bax Lindhar Den største udfordring, testlinjen oplever, er de mange skiftende typer af prøverør, der kommer fra hospitalerne, idet robotterne skal genindstilles for hver type af rør. De mange prøverørstyper afspejler, at markedet er støvsuget for alt udstyr, der indgår i Corona-testlinjer verden over, så hospitalerne må indkøbe de rør, der nu kan fås. De specielt designede metalblokke er 3D-printet hos DTU Mekanik.
Covid19_Bax Lindhar DTU’s PCR-platform Rotorgene adskiller sig fra dem, som bruges på andre laboratorier, så universitetets testlaboratorium konkurrerer ikke med hospitalerne om de mest brugte prøvekits og plastikkomponenter.
Covid19_Bax Lindhar
Den daglige drift af Covid-19 faciliteten varetages af Center for Diagnostik DTU’s udviklingschef Helene Larsen, som her står ved PCR-platformen.

Kontakt

Helene Larsen
Udviklingschef, Molekylærbiolog, PhD
DTU Sundhedsteknologi
42 44 01 66

Covid-19 faciliteten (DTUdk)

YouTube logo