Ringtest på drøvtyggerparasitter ved flotationsprincippet

Målgruppe

Ringtesten, som fremover vil blive afviklet én gang årligt, er et tilbud til dyrlæger, dyreklinikker, dyrehospitaler og diagnostiske laboratorier m.fl., som beskæftiger sig med diagnostik af drøvtyggerparasitter. 

Testen er et redskab til at vurdere pålideligheden af parasitdiagnostikken i klinikken eller på laboratoriet - og opnå højeste diagnostikkvalitet i hverdagen.

 

For at gøre testen mest mulig relevant, angiver man ved tilmelding, om man ønsker prøver fra kvæg, får eller prøver blandet fra kvæg og får. 

 

Metode og fremgangsmåde

Ringtesten omfatter parasitæg, som observeres i gødning hos drøvtyggere ved flotationsprincippet.

Du modtager 6 gødningsprøver, som vil være positive for én eller flere parasitter, der er almindeligt forekommende hos danske drøvtyggere. Negative prøver vil også forekomme.


Prøverne undersøges med jeres foretrukne metode. Efterfølgende noteres det, om prøven er positiv eller negativ, hvilke typer æg der er fundet og en vurdering af antallet af æg (udskillelsesniveauet). I den individuelle rapport vil hver prøve blive noteret som enten:

  • ”korrekt” (korrekt identificering af positive og negative prøver, korrekt identificering af æg-typen, og korrekt vurdering af udskillelsesniveauet) eller
  • ”ukorrekt” (forkert identificering af positive og negative prøver, forkert identificering af æg-typen, eller forkert identificering af udskillelsesniveauet)

Ved tilmelding får du et personligt log-in til en database, hvor resultaterne skal indtastes. Efter deadline for indrapportering af resultater vil du på din personlige side efterfølgende kunne se din præstation, hente en individuel rapport, samt en anonymiseret rapport over ringtestens samlede resultater angivet ved individuel laboratoriekode.

Tilmelding og pris

Prisen for deltagelse 1 gang årligt er 2.000 kr. ex moms. og inkluderer 6 gødningsprøver med ukendt antal parasitæg samt efterfølgende rapport.

Ønsker du at deltage i ringtesten for drøvtyggerparasitter, sendes en mail til parasitolog Heidi Huus Petersen hhpet@dtu.dkmed emnet ringtest. Derefter vil du modtage en mail med log-in til din personlige side, hvor resultaterne skal angives.


I mailen oplyses:

  • hvor prøverne skal sendes til (navn og adresse)
  • om du ønsker prøver fra kvæg, får eller prøver blandet fra kvæg og får
  • faktureringsoplysninger
  • kontaktperson og e-mail adresse
  • er I allerede kunder hos os, kan praksisnummer blot angives

Tilmeldingsfrist

Frist for tilmelding oplyses i løbet af 2021.  

Forbehold

Ringtesten er et værktøj til vurdering af jeres kompetencer, ikke en akkreditering. Center for Diagnostik DTU forbeholder sig ret til at bruge resultater til en evt. publicering, dog vil resultaterne altid være angivet anonymt og ved brug af laboratoriekoden, så resultaterne ikke kan spores tilbage til det deltagende laboratorie/klinik.

Kontakt

Heidi Huus Petersen
Seniorforsker
DTU Sundhedsteknologi
93 51 16 45
https://diagnostik.dtu.dk/Ydelser/Ringtest/Parasitologi-droevtyggere
10 MAJ 2021