Ringtest mastitisbakterier mælkeprøver

Ringtesten er det eneste nationale redskab til fortløbende kvalitetssikring af mastitisdiagnostikken i praksislaboratoriet. Ringtesten giver deltagerene mulighed for at kvalitetssikre deres egen mikrobiologiske diagnostik, og at sammenlige sig med det danske præstationsniveau.

Ringtesten lægger hovedvægt på normalt forekommende mastitisbakterier. Derudover afspejler testen den nyeste danske viden om mastitisbakterier samt bakterier der giver anledning til differentialdiagnostiske problemer. Alle bakterierne i ringtesten stammer fra mælkeprøver indsendt fra danske køer til DTU i de seneste år. Testen afspejler derfor et relevant spektrum af den forventelige danske mastitismikrobiologi.

Ringtesten udbydes af Center for diagnostik DTU i samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening.

Ringtesten er et tilbud til dyrlæger, laboranter og veterinærsygeplejersker beskæftiget med mikrobiologisk laboratoriearbejde i kvægpraksis.

Mange dyrlæger oplever stort udbytte af at få deres egen diagnostik kvalitetssikret, frem for at modtage generel rådgivning. Derfor udvides ringtesten i år, til også at omfatte indsendelse af prøvemateriale fra egen praksis. Ringtesten 2019 vil således bestå af 15 mælkeprøver som deltageren skal stille diagnoser på, 5 mælkeprøver med forud-oplyst agens, som deltageren skal resistensbestemme, samt validering af diagnosen på 5 mælkeprøver fra engen praksis. Samlet er det ønsket, at ringtesten dermed skal være både alment relevant samt målrettet den enkelte praksis’ kvalitetssikring.

Procedure og tilmelding

Afvikling af ringtesten oplyses snarest. 

Prisen er 3.500 kr. pr. deltager + 300 kr. pr. ekstra login.

Deltagere får et personligt log-in til en database, hvor resultaterne skal indtastes. Efter deadline for indrapportering af resultater får den enkelte deltager adgang til sine egne resultater og derudover udsendes en anonymiseret rapport over ringtestens samlede resultater. 

Deadline for tilmelding  TBA
 Deadline for indsending af 5 isolater TBA
Prøver afsendes fra DTU
 TBA
Deadline for indrapportering af resultater
 TBA

Tilmelding

Der er pt. ingen åben tilmelding.  

 

Kontakt

Lærke Boye Astrup
Specialkonsulent
DTU Sundhedsteknologi
93 51 08 51
https://diagnostik.dtu.dk/Ydelser/Ringtest/Bakteriologi-mastitis
10 MAJ 2021