Skriv bachelor- eller specialeprojekt

Center for Diagnostik DTU er indgangen til diagnostik på DTU, og vi er specialister indenfor bakteriologi, parasitologi, serologi og histopatologi. 

I Center for Diagnostik DTU er vi specialister i laboratoriediagnostiske metoder indenfor bakteriologi, parasitologi, PCR, serologi og histopatologi. Hvis du en ide med diagnostiske analyser som omdrejningspunkt, så kontakt os endelig - se kontaktpersoner og eksempler på projekter nedenfor. 

Kontaktpersoner


Eksempler på projekter: 

Patologi/bakteriologi hos produktionsdyr og vildt: 

Projekttitler:

 • Dødsårsager hos harer  (en dataopgørelse)
 • Sarkocyster hos hjorte
 • In situ påvisning af bakterielle agens i væv
 • Aborter hos svin
 • Identificering af Giadia arter hos hund og ræv 
 • Sygdomme hos vilde dyr   
 Serologi:

Indenfor serologi benytter Center for Diagnostik DTU sig bl.a. af en diagnostik-metode kaldet serologisk multiplex-analyse. Denne platform gør det muligt at undersøge serumprøver for antistoffer rettet mod flere forskellige agens samtidigt. Forslag til projektområde:

 • Optimering af serologiske multiplex-analyser der fx kan implementeres i overvågningsprogrammer eller som en del af Centrets eksisterende analyse-udbud til dyrlæger.

 Mastitisforskning:

DTU har som de eneste i Danmark store projekter der indsamler bakterier fra både akutte, sub-kliniske og kroniske mastitis-tilfælde. Derfor kan vi i dag karakterisere disse bakteriepopulationer helt anderledes, end for bare få år siden. Det åbner for oplagte forskningsområder som f.eks.:

 • Resistensovervågning: Genotypisk- og fænotypisk resistensforskning indenfor mastitisbakterier. Herunder fx udvikling og optimering af resistensbestemmelsesteknikker, karakteristik af populationsdynamikker samt karakteristik af bovine bakterieisolaters særlige karaktertræk.
 • MALDI-TOF MS analyse af mastitisbakterier: Herunder udvikling af nye masse spectrometri-spekter – hvordan er bovine mastitisbakterier karakteriseret og kan vi udvikle spektre der kan skelne ikke kun mellem bakterie-species men også mellem virulenstyper?
 • Kvalitetssikring: Hvad er prævalensen af danske mastitisbakterier og hvad er de eventuelle relaterede diagnostiske problemstillinger for veterinære praksislaboratorier? Eksempel – kan man altid stole på de biokemiske tests der anvendes til bakteriologisk diagnostik….?
 • Nye veje: Med molekylære teknikker er vores kendskab til bakterietyper eksploderet. Hvilke nye tendenser ser vi indenfor mastitis – er de bakterietyper vi betragtes som klassiske i virkeligheden et meget oversimplificeret billede?

 Parasitolgi (konkret projekt):

Prevalence of Haemonchus contortus (Barber’s pole worm) in Danish sheep and goats

Haemonchus contortus is a highly pathogenic, blood-feeding nematode of small ruminants and a significant cause of mortalities worldwide. Due to its blood-feeding behavior and the potential for the rapid development of large burdens, it is a frequent cause of mortalities in sheep, goats and occasionally other ruminants.

Although considered primarily a parasite of tropical and summer rainfall zones, the ecological adaptability of H. contortus afforded by its high level of genetic polymorphism and high biotic potential has seen it become increasingly important over a wide range of climatic zones including Denmark.

At the Centre for Diagnostics DTU we often receive samples positive for H. contortus. However, it is unknown how prevalent the parasite is actually are in Denmark. The aim of the study is to study the prevalence of H. contortus in Danish sheep and goats. 

The eggs will be differentiated from other Strongyle eggs by differential counting of eggs after staining with peanut agglutinin (PNA).


https://diagnostik.dtu.dk/Ydelser/Kurser-og-uddannelse/Skriv-bachelor-eller-speciale-projekt
27 SEPTEMBER 2020