Priser på analyser

Priser på vores kommercielle analyser og undersøgelser omfatter udførelse af selve analysen og udsendelse af laboratoriesvar pr. e-mail. Derudover omfatter ydelsen rådgivning/vejledning telefonisk eller via e-mail. 

Betalingsbetingelser er løbende måned + 15 dage, jf. afsnit om forretningsbetingelser.  

Prislisterne er opbygget, så de svarer til indsendelsesblanketterne. Vælg nedenfor: 

 

Én indgang til laboratoriet

https://diagnostik.dtu.dk/Ydelser/Diagnostiske-analyser/Prisliste
21 APRIL 2021