Indsendelsesblanketter

Indsendelse af diagnostisk materiale er generelt forbeholdt den praktiserende dyrlæge. For vildt gælder dog, at enhver kan indsende materiale til undersøgelse for de almindeligt forekommende sygdomme. 

Indsendelse af diagnostisk materiale skal være ledsaget af en udfyldt indsendelsesblanket, som kan enten udfyldes elektronisk eller printes ud og udfyldes i hånden. 

Ved indsendelse af blodprøver o.l. skal disse altid ledsages af en liste med angivelse af prøvernes numre eller mærke. Af hensyn til prøveregistreringen er det afgørende, at rækkefølgen på listen og af blodprøverne i kassen er identiske, og at der på listen kun findes mærker vedr. prøver som er medsendt. 

Øverst på indsendelsesblanketten er det anført, til hvilken adresse prøverne skal sendes.

Vi modtager gerne den udfyldte blanket/liste pr. mail som vedhæftet fil til vet-diagnostik@dtu.dk, men husk at blanketten altid skal ledsage prøvematerialet også. 

På indsendelsesblanketten skal der som minimum være oplysninger om:

  • CHR nr. 
  • Dato for udtagelse af prøvemateriale (skal ALTID anføres)
  • Beskrivelse af materialet og oplysning om oprindelsesdyrearten
  • Mængden af materialet
  • Materialets oprindelsessted samt afsendelsessted
  • Afsenderens navn og adresse 
  • Modtagerens og/eller brugerens navn og adresse.

        NB: Pakken/brevet skal mærkes: "Til forskning /diagnosticering”.

 

Find blanketter via dyreart

 

Øvrige blanketter

https://diagnostik.dtu.dk/Ydelser/Diagnostiske-analyser/Indsendelsesblanketter
21 APRIL 2021