Luftvejspakker svin

PCR-luftvejspakke til undersøgelse for virus og mykoplasmer hos svin.

Vi tilbyder PCR analyser til påvisning af patogener i luftveje hos svin. Pakkerne gør det muligt at undersøge samtidigt for 3 eller 5 forskellige agens i lungevæv. Luftvejspakkerne kan være et nyttigt værktøj til belysning af årsagsfaktorer ved akutte lungeinfektioner. Ved at undersøge lungevæv fra flere dyr opnås større sikkerhed for at påvise de involverede infektioner. Derfor er der fastsat en fordelagtig pris for undersøgelse af 3 lungestykker, men der er naturligvis også en pris for undersøgelse af et enkelt lungestykke, jf. nedenstående tabel.

Ved efterfølgende indsendelser fra samme CHR nummer til luftvejspakkerne indenfor et år vil der blive givet 30 % rabat.

Følgende 2 PCR-pakker tilbydes:

Pakke 1:
Svineinfluenza virus (SIV)
Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyopneumoniae)
Pasteurella multocida (P. multocida)

Pakke 2:
Svineinfluenza virus (SIV) 
Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyopneumoniae)
• Mycoplasma hyorhinis (M. hyorhinis)
Actinobacillus pleuropneumoniae (AP)
• Pasteurella multocida (P. multocida)

og KUN hvis det tilvælges aktivt:

Porcint reproduktions og respiratorisk syndrom virus (PRRSV, EU og US type)

Der gøres opmærksom på, at der ikke kan foretages typebestemmelse af AP ved PCR pakken. Hvis lungen er positiv for AP, tilbyder vi at dyrke bakterien for at få en serotype- og resistensbestemmelse. Dette skal tilvælges på indsendelsesblanketten.

Prøvemateriale
Til luftvejspakke 1 sendes 1-3 lungestykker, ca. 3x3x3 cm, udtaget fra den cranioventrale del af lungen og emballeret i hvert sit bæger eller i egnede prøverør. Sendes nedkølet.

Til luftvejspakke 2 sendes 1-3 hele lungesider såfremt der ønskes serotypning og/eller resistensbestemmelse af AP ved positiv PCR.

Laboratorieundersøgelser
Undersøgelser af de fem lungepatogener foretages ved real-time PCR. Indholdet af P. multocida, AP og M. hyorhinis foretages som semikvantitativ PCR og angives som henholdsvis massiv, moderat, lavgradig eller ikke påvist. Undersøgelser for influenza og M. hyopneumoniae besvares som påvist/ikke påvist.

Undersøgelsen for influenza inkluderer ikke typebestemmelse, men dette kan rekvireres efterfølgende. Hvis der påvises influenzavirus, bliver der imidlertid altid udført undersøgelse for pandemisk H1N1 influenzatype, som faktureres til fødevarestyrelsen. Både positive og negative resultater af denne undersøgelse besvares til indsender.

PRRS virus differentieres i Type 1(EU)- og Type 2 (US). Husk at afkrydse, hvis du ønsker prøven undersøgt for PRRSV. PRRSV-undersøgelse faktureres til Fødevarestyrelsen når der er mistanke om PRRSV, som i givet fald modtager kopi af laboratoriesvaret, jf. PRRS-bekendtgørelsen, BEK nr. 314 af 26.04.1994.

NB: PCV2 er ikke medtaget i pakkerne idet forekomsten af PCV2 undersøges og fortolkes bedst ved kvantitativ PCR på blodprøver eller spytprøver.

 

https://diagnostik.dtu.dk/Ydelser/Diagnostikpakker/Luftvejspakke-svin
3 MARTS 2021