Objektiv Sundhedsovervågning

Objektiv Sundhedsovervågning, baseret på Fluidigm-teknologi, er et nyt diagnostisk værktøj, til overvågning af sygdomme i produktionsbesætninger

Sundhedsdata giver grundlag for indgriben

Producenten udtager selv prøver i besætningen med fastlagte intervaller henover året, ved gennemførelse af systematiske diagnostiske undersøgelser i den enkelte besætning, er der mulighed for at gribe ind med en fokuseret indsats.

Systemet giver løbende overblik over, hvad der 'normalt' findes af infektioner i hvilke aldersgrupper, og hvordan sygdomsdynamikken er i besætningen. Disse data kan rådgiveren vælge at relatere til produktionstal, øvrige sundhedsdata, kliniske registreringer og antibiotikaforbrug og derved øge muligheden for at identificere de specifikke årsager til sygdom og underproduktion.   

Svin: Objektiv Sundhedsovervågning (forkortet SOS)

I første omgang lanceres systemet til overvågning af sobesætninger og slagtesvin, og er udviklet til at påvise de mest relevante vira og bakterier for dansk svineproduktion i én samlet analyse. Samtidig understøtter det kvaliteten af dyrlægens rådgivning og dermed muligheden for at målrette vaccinations- og managementprocedurer, optimere fodringskonceptet og reducere anvendelsen af antibiotika.

Hvorfor anvende SOS?

Med systemet kan dyrlægen få et helt nyt værktøj til sin rådgivning ved at relatere klinik, produktionsdata og management med data fra den objektive sundhedsovervågning. På den baggrund kan dyrlægen; 

  • løbende følge med i, hvilke sygdomme og infektioner der florerer i besætningen
  • i praksis få adgang til oversigter med overskuelige tabeller og diagrammer, der viser udvikling over tid inden for de enkelte aldersgrupper.
  • på baggrund af de specifikke infektioner, der bliver fundet i besætningen, træffe et informeret valg af vacciner og desuden vælge det mest optimale vaccinationstidspunkt i forhold til, hvornår infektionen opstår i besætningen mht. alder og tidspunkt på året.   

For dyrlæge og landmand er det gjort nemt:

  • alt prøveudtagningsmateriale inklusive emballage til forsendelse, samt udførligt vejledningsmateriale sendes i én samlet pakke til den pågældende besætning, f.eks. til et halvt års overvågning.
  • med baggrund i dyrlægens vejledning og det medfølgende vejledningsmateriale udtager landmanden prøvematerialet, pakker det, og sender det retur til Center for Diagnostik DTU.
  • efter analyse på DTU sendes resultaterne til dyrlægen, så alle data er klar til det næste rådgivningsbesøg i besætningen.

Vil du være med?

SOS er lanceret til danske dyrlæger og besætninger som et hel- og halvårligt koncept pr. 1 februar 2020 Er du interesseret i at høre mere, så kontakt vores dedikerede dyrlæge Rikke Søgaard. 

 

I 2020 lanceres desuden KOS-chippen (Kvæg: Objektiv Sundhedsovervågning). 

Artikler om SOS

SOS kan hjælpe ved udfasning af zink
Maskinbladet den 11. marts 2020

Et helt nyt værktøj til overvågning af svinesundheden er klar
Effektiv Landbrug den 15. februar 2020

Ny sundhedsovervågning bliver en revolution
Landbrugsavisen den 28. januar 2020

DTU tilbyder avanceret sundhedsovervågning i grisestalden
Landbrugsavisen den 23. januar 2020

Kontakt

Rikke Søgaard
Dyrlæge
Center for Diagnostik DTU
26 34 05 04
https://diagnostik.dtu.dk/Sundhedsovervaagning
4 APRIL 2020